TERMENI ȘI CONDIȚII

C&P este dedicată protejării confidențialității și caracterului privat al informațiilor care îi sunt încredințate. Ca parte a acestei obligații fundamentale, C&P se angajează să protejeze și să utilizeze în mod corespunzător informațiile cu caracter personal (denumite în cele ce urmează „date cu caracter personal”) care au fost colectate atât în format electronic, cât și în format fizic.

Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societatii C&P (conform codului CAEN).

In general, intenția noastră este de a colecta numai datele cu caracter personal oferite voluntar de către clienți, parteneri de afaceri, salariați, potențiali angajați, colaboratori sau vizitatori online ai site-ului nostru, astfel încât să putem furniza servicii, desfășura relațiile contractuale, promova serviciile noastre și pentru a oferi informații despre oportunitățile de angajare.

În plus, pentru a putea furniza serviciile agreate cu clienți sau pentru a ne conforma diferitelor obligații legale, vă informăm că anumite date cu caracter personal ne sunt necesare.

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza in numele companiei C&P S.R.L., date cu caracter personal, au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate si prelucreaza datele in conformitate cu procedura prelucrarii de date;

Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite prin procedura interna de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces).

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Ceausescu-partners.ro se angajeaza sa nu transmita datele utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

C&P suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Această notă de informare descrie motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și oferă informații referitoare la drepturile individuale. Putem utiliza datele cu caracter personal care ne-au fost transmise în oricare scop descris în prezenta notă de informare sau după cum s-a menționat în momentul colectării acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la persoanele în viață identificate sau care pot fi identificate.C&P prelucrează datele cu caracter personal în diferite scopuri, iar mijloacele de colectare, temeiul legal de prelucrare, utilizare, divulgare și perioadele de păstrare pentru fiecare scop pot diferi.
Atunci când colectăm și utilizăm datele cu caracter personal, politica noastră este de a fi transparenți cu privire la motivele și modul în care le prelucrăm.

Temeiul juridic pentru care trebuie să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal

În general, C&P colectează numai datele cu caracter personal necesare pentru a vă satisface solicitarea. În cazul în care sunt necesare date cu caracter personal suplimentare opționale, veți fi anunțat în legătură cu această împrejurare la momentul colectării.

Legea ne permite să prelucrăm date cu caracter personal, atât timp cât avem un temei legal pentru a face acest lucru. În consecință, atunci când procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne vom baza pe una dintre următoarele condiții privind prelucrarea:

 • Încheierea unui contract: atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru noi în vederea efectuării de demersuri, la cererea dumneavoastră, pentru încheierea unui contract;
 • Executarea unui contract: atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg dintr-un contract;
 • Obligație legală: atunci când suntem obligați să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală, precum păstrarea registrelor în scopuri fiscale sau furnizarea de informații către o autoritate publică sau o instituție de aplicare a legii;
 • Interese legitime: vom prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastră în cazul în care aceasta este în interesul nostru legitim, în decursul desfășurării unei afaceri în conformitate cu dispozițiile legii, pentru a continua derularea acesteia, atât timp cât nu prevalează intereselor dumneavoastră;
 • Consimțământul dumneavoastră: în anumite cazuri, vă vom solicita permisiunea specifică de a procesa unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal și vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest fel numai dacă sunteți de acord să facem acest lucru.

Secțiunea 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul furnizării de servicii profesionale, activităților de afaceri și relațiilor de muncă

3.1. Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de către C&P sunt următoarele:

 • Date cu caracter personal de identificare sau de contact, cum ar fi nume, data nașterii, naționalitate, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal (CNP sau altul), locul nașterii, fotografie, adresă domiciliu, reședință sau adresa de corespondență, adresa e-mail, număr telefon etc;
 • Date cu caracter personal privind pregătirea profesională, cum ar fi certificate/atestate/diplome de studii și/sau de absolvire cursuri de pregătire profesională;
 • Date de localizare, cum ar fi date de localizare conexiune la internet la distanță ale utilizatorilor (remote desktop), date de localizare a vehiculului (GPS);
 • Date financiare, cum ar fi numărul de cont bancar sau alte detalii pentru plăți, salarii, beneficii, acțiuni etc.;
  Statutul civil sau date cu caracter personal referitoare la familie, cum ar fi numărul copiilor sau al altor persoane aflate în îngrijire;

Cu privire la categoriile special de date pe care noi le putem prelucra, vă informăm că temeiul juridic pe care ne putem baza este (i) consimțământul dumneavoastră, (ii) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de date, sau (iii) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

3.2. Categorii de persoane vizate și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Vizitatorii site-ului web – Astfel cum este detaliat în cadrul Secțiunii 4 de mai jos.

 • Date de contact parteneri de afaceri

C&P colectează și procesează datele cu caracter personal ale potențialilor, actualilor precum și foștilor parteneri de afaceri, precum și date de contact obținute direct de la astfel de persoane vizate sau de la terțe părți, în scopul menținerii, stabilirii și reînnoirii comunicării cu partenerii de afaceri fie în baza (i) consimțământului, fie a (ii) interesului legitim.

 • Clienți și persoane vizate asociate cu clienții

C&P colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților sau datele cu caracter personal ale reprezentanților, persoanelor de contact, personalului clienților, inclusiv colaboratori, incluzând dar nelimitându-se la următoarele scopuri: (i) furnizarea de servicii profesionale – pentru a încheia, executa și înceta relațiile contractuale; standardele etice și profesionale așteptate de la un furnizor de servicii profesionale; (ii) analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicării noastre, inclusiv efectuarea de sondaje privind satisfacția clienților cu privire la serviciile prestate de către C&P;
Prelucrarea în aceste scopuri se bazează, după caz, pe unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice: (i) consimțământul dumneavoastră; (ii) încheierea sau executarea unui contract; (iii) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date; (iv) interesul nostru legitim sau (v) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Furnizori și subcontractanți

C&P colectează și prelucrează date cu caracter personal referitoare la furnizorii săi, inclusiv subcontractanți, precum și datele cu caracter personal ale reprezentanților acestora, datele persoanelor de contact, strict în scopul executării relației contractuale.

C&P colectează și prelucrează date cu caracter personal ale furnizorilor/subcontractanților în următoarele scopuri: (i) furnizarea de servicii profesionale clienților prin intermediul subcontractanților; (ii) executarea contractului încheiat de către C&P cu furnizorii; (iii) exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale sau respectarea dispozițiilor instanțelor judecătorești; (iv) pentru respectarea de către C&P a obligațiilor impuse de lege și de instituțiile de reglementare aplicabile.

Prelucrarea în aceste scopuri se bazează, după caz, pe unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice: (i) consimțământul dumneavoastră; (ii) încheierea sau executarea unui contract; (iii) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date; (iv) interesul nostru legitim sau (v) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Candidați pentru angajare

C&P colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților astfel cum sunt incluse în CV-ul și scrisoarea de intenție transmise către noi, precum și orice alte eventuale informații transmise.

În acest sens, C&P prelucrează astfel de date cu caracter personal strict în scopul desfășurării procesului de selecție, recrutare și angajare, în baza consimțământului dumneavoastră.

C&P colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor în scopul asigurării securității sediilor, bunurilor și personalului C&P. Prelucrarea în aceste scopuri se bazează, după caz, pe unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice: (i) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date sau (ii) interesul nostru legitim.

Secțiunea 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul utilizării site-ului web

4.1. Protecția datelor cu caracter personal pe site-ul nostru web

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.2. Securitatea și integritatea datelor
În măsura posibilităților noastre, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat la cei care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestor informații.

4.3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Datele furnizate de dumneavoastră

Obținem date cu caracter personal despre dumneavoastră dacă alegeți să le furnizați — de exemplu, pentru a contacta mailboxuri sau pentru a vă înregistra pentru anumite servicii. În unele cazuri, ați furnizat anterior informațiile dumneavoastră cu caracter personal către C&P (dacă, de exemplu, sunteți fost angajat).

Când vă înregistrați sau trimiteți date cu caracter personal către C&P, vom folosi aceste informații în modul descris în prezenta Politică de confidențialitate. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt utilizate în alte scopuri, cu excepția cazului în care obținem permisiunea dumneavoastră în acest sens sau în care este altfel prevăzut sau permis de lege sau standardele profesionale.

 • Adrese IP

O adresă IP este un număr acolat computerului dumneavoastră ori de câte ori accesați internetul. Aceasta permite computerelor și serverelor să se recunoască reciproc și să comunice între ele. Adresele IP de la care par să provină vizitatorii vor fi înregistrate pentru securitatea IT și pentru diagnosticarea sistemului. De asemenea, aceste informații vor fi folosite în mod consolidat pentru a efectua analiza trendului și performanței site-ului web.

 • Cookies

Cookies vor fi plasate în mod obișnuit pe computerul dumneavoastră sau pe dispozitivul conectat la internet ori de câte ori ne vizitați online. Acest lucru permite site-ului să-și amintească computerul sau dispozitivul dumneavoastră și servește mai multor scopuri.

Pe unele dintre site-urile noastre, va apărea o notificare care solicită consimțământul dumneavoastră pentru colectare cookies. Dacă nu vă dați consimțământul, computerul sau dispozitivul conectat la internet folosit de dumneavoastră nu va fi urmărit pentru activități legate de marketing.

 • Link-uri către alte site-uri

Dorim să vă informăm că site-urile web C&P pot conține de obicei linkuri către alte site-uri, inclusiv site-uri întreținute de alte firme membre C&P care nu sunt guvernate de această Politică de confidențialitate, ci de alte declarații de confidențialitate care ar putea fi diferite adesea. Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de confidențialitate a fiecărui site web vizitat înainte de a dezvălui date personale.

Secțiunea 5. Partajarea și transferul de date cu caracter personal

5.1. Transferuri către terți

Nu partajăm date cu caracter personal cu terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale și operaționale, pentru a vă îndeplini cerințele și/sau după cum este cerut sau permis de legi sau standardele profesionale.

C&P nu va transfera datele cu caracter personal pe care le furnizați unor terțe părți pentru propria lor utilizare directă în scopuri de marketing. Toate activitățile de prelucrare menționate în această secțiune sunt încheiate, după caz, pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele temeiuri juridice: (i) consimțământul dumneavoastră, (ii) intrarea sau executarea contractului, (iii) obligația legală, (iv) interesul nostru legitim, (v) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Secțiunea 6. Drepturile dumneavoastră

Dacă C&P prelucrează date cu caracter personal despre dumneavoastră, aveți următoarele drepturi:

 • Informare: aveți dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de C&P.
 • Rectificare: În cazul în care informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să corectăm orice inexactitate în datele cu caracter personal. –
 • Opoziție: aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră, prelucrării bazate pe interesele legitime ale C&P. C&P nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea: aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Depunere plângere: aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă responsabilă de protejarea datelor personale, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți face o cerere sau puteți exercita aceste drepturi contactând C&P la adresa de e-mail , urmând să depunem toate eforturile rezonabile și practice pentru a ne conforma solicitării dumneavoastră, atâta timp cât aceasta este în concordanță cu legislația aplicabilă și standardele profesionale.

Section 7. Perioada de retenție

Vom înceta să prelucrăm oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru scopurile stabilite sau când vă retrageți consimțământul, acesta fiind temeiul juridic al prelucrării și (i) nu există motive legitime imperioase pentru ca firma C&P să continue o prelucrare care să prevaleze intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Section 8. Modificări la această Politică de confidențialitate

C&P poate modifica din când în când această Politică de confidențialitate pentru a reflecta practicile actuale de confidențialitate. Orice modificări aduse prelucrării datelor personale descrise în această Politică de confidențialitate care vă afectează vă vor fi comunicate printr-un intermediu adecvat, în funcție de modul în care comunicăm în mod obișnuit cu dumneavoastră.

Secțiunea 9. Întrebări și punerea în aplicare

C&P se angajează să protejeze confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la administrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la audit@ceausescu-partners.ro. De asemenea, puteți utiliza această adresă pentru a comunica toate preocupările dumneavoastră cu privire la respectarea Politicii noastre de confidențialitate.

Vom confirma e-mailul dumneavoastră în termen de 14 zile și vom încerca să vă rezolvăm preocuparea în termen de o lună de la primire. În cazul în care chestiunea este complexă, vă vom anunța că reclamația va dura mai mult de o lună pentru a rezolva problema și vom încerca să vă rezolvăm problema în termen de trei luni de la notificarea preocupării. Putem accepta reclamația dumneavoastră (și, în acest caz, vom implementa una din măsurile stabilite în secțiunea “Drepturile Dumneavoastră” de mai sus), sau vă putem respinge preocuparea din motive legitime.