Experienţa echipei Ceauşescu & Partners este complementată şi de activitatea în domeniul resurselor umane,  oferind acces la servicii de administrare personal, salarizare, recrutare, evaluare, training de specialitate şi consultanţă.

Serviciile de salarizare includ:

 • Documentarea şi întocmirea dosarelor de personal ale angajaţilor
 • Întocmirea şi înregistrarea contractelor individuale de muncă
 • Întocmirea şi înregistrarea actelor justificative la Inspectoratul Teritorial de Muncă
 • Calculul salariilor şi întocmirea ştatelor de salarii
 • Întocmirea şi depunerea tuturor declaraţiilor cerute de legislaţia românească în materie de salarizare
 • Completarea şi înregistrarea în registrul pentru evidenţa salariaţiilor

Serviciile de recrutare şi selecţie constau în:

 • Suport în definirea posturilor şi a profilului candidaţilor
 • Întocmirea fişelor de post
 • Acces la canale rapide de recrutare
 • Selecţie cu 1-2 interviuri preliminare
 • Testări de cunoştinţe
 • Teste de personalitate

Serviciile de evaluare şi motivare asigură:

 • Evaluarea performanţei (definire indicatori de performanţă, fişe de evaluare)
 • Evaluarea angajaţilor după perioada de probă

De asemenea, echipa Ceausescu&Partners asigura training-ul de specialitate pentru departamentul financiar-contabil si cel de resurse umane.