Ceauşescu&Partners oferă un pachet extins de servicii de audit, de la opinie completă până la opinie limitată și servicii non-opinie

 • Audit financiar al informatiilor financiare istorice și al altor rapoarte
 • Revizuire a situatiilor financiare anuale si/sau interimare
 • Misiuni de asigurare, altele decat auditul /revizuirea
 • Audit intern
 • Cenzorat

Având o viziune integrată, echipa Ceauşescu&Partners garantează profesionalismul serviciilor, siguranţa controalelor financiare şi confidenţialitatea informatiilor primite de la clienţi. De altfel, procedurile de audit se desfășoară în baza Standardelor Internaționale de Audit și a prevederilor românești din domeniu. Mai mult, toate raportările financiare sunt întocmite în concordanță cu politicile IFRS, Romanian GAAP si politicile contabile ale grupului de firme, dupa caz, funcţie de solicitarea clientului.

Într-un mediu de afaceri din ce în ce mai competitiv, o structură fiscală adecvată și conformă cu legislația în vigoare, precum și o planificare fiscală eficientă pot ajuta o afacere să crească susținut și să evite riscurile fiscale.

În acest sens, echipa Ceauşescu&Partners vine în întâmpinarea clienţilor cu servicii extinse de consultanţă fiscală, axate pe perceperea riscurilor şi a oportunităţilor legate de fiscalitate, pe înţelegerea particularităţilor mediului de afaceri local, dar şi pe cerinţele specifice ale autorităţilor fiscale.

De aceea, de fiecare dată când clienții întâmpină dificultăţi specifice mediului românesc de afaceri, consultanții fiscali de la Ceaușescu &Partners lucrează alături de practicienii contabili, pentru a oferi soluții care să asigure planificarea și conformarea la legislația fiscală din domeniu, înglobând astfel și perspectiva contabilă.

Serviciile pe care le oferim constau în:

 • Consultanță fiscală în domeniul impozitului pe profit
 • Consultanță fiscală în domeniul impozitului pe dividende
 • Consultanță privind impozitul pe salarii și probleme de asigurări sociale
 • Consultanță fiscală în domeniul impozitului pe venit, nu doar impozitul pe salarii
 • Consultanță fiscală în domeniul impozitării veniturilor realizate în România de nerezidenți
 • Consultanță fiscală în domeniul taxei pe valoarea adăugată
 • Consultanță fiscală în domeniul impozitelor și taxelor locale
 • Alte impozite și taxe
 • Planificare fiscala

Serviciile de consultanta fiscala se extind dincolo de aria nationala, acoperind si aspecte internationale.

Ceauşescu&Partners oferă îndrumare şi asistenţă operaţională pentru firme şi organizaţii, acoperind servicii precum:

 • identificarea de alternative de extindere sau de diversificare a afacerii
 • evaluare economico-financiară
 • diagnoză
 • consolidări, achiziţii, fuziuni si divizări
 • asistenţă pentru identificarea de potenţiali investitori
 • asistenţă la negocierea cu autorităţile române, cu potenţialii investitori şi/sau alţi terţi
 • consultanţă şi studii de reducere a costurilor, redresare financiară
 • analiza de risc si modelare financiară
 • business process management (BPM)

Încă din anul 2007, Ceaușescu&Partners oferă servicii de contabilitate în România.

Atât recunoașterea în domeniu cât și aprecierea clienților au permis o creștere și o extindere a organizației, compania mărindu-şi numărul de profesionişti şi diversificându-şi portofoliul de servicii oferite. Ceauşescu&Partners intermediază interacţiunea clienţilor cu autorităţile statale, asigurând astfel confortul afacerii fiecărui client.

Serviciile de contabilitate includ:

 • Organizarea şi mentenanța registrelor și documentelor contabile obligatorii
 • Întocmirea și depunerea documentelor fiscale cerute de legislația românească
 • Întocmirea evidenței contabile, in conformitate cu cadrul national de raportare, cu IFRS sau altele
 • Întocmirea de pachete de rapoarte pentru scopuri interne sau în scopul raportării conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară si conform cadrului specific
 • Organizarea și / sau întocmirea contabilității de gestiune

Expertiza judiciara si extrajudiciara este o activitate a profesiei contabile efectuată în conformitate cu prevederile Standardului Profesional emis de Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Experţii din echipa Ceauşescu&Partners deţin cunoştinţe temeinice şi de actualitate din domeniul economic şi din cel financiar-contabil, fiind înscrişi în Tabloul Experţilor Contabili al CECCAR şi ocupându-se atât de expertiza contabilă judiciară cât şi de cea extrajudiciara.

Echipa Ceausescu&Partners intocmeste si expertize fiscale, acestea reprezintand cadrul profesional de constatare a obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice, prevăzute de Codul fiscal si de alte acte normative, a respectării legalităţii procedurilor fiscale, a altor drepturi şi obligaţii privind impozitele, taxele şi contribuţiile ce fac obiectul veniturilor la bugetul consolidat al statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local sau alte bugete.

Multe dintre societăţile comerciale care îşi doresc obținerea unui contract de livrare, prestări servicii sau lucrări cu diverse instituții sau autorități publice se lovesc de schimbările legislative dese și de dificultăți în procesul de comunicare cu autoritățile. De cele mai multe ori, rezultatul este pierderea interesului în a participa la proceduri de achiziții publice.

Membrii echipei Ceauseșcu&Partners au o vastă experiență în domeniul achizițiilor publice, întocmind, în ultimii 5 ani, un număr de peste 200 de documentații de ofertă, pentru proceduri de licitație deschisă, cerere de ofertă sau achiziție directă.

Echipa noastra de Experti in Achizitii Publice îşi asistă clienţii pentru a lua întotdeauna cele mai bune decizii cu privire la:

 • Intocmirea documentatiei de atribuire
 • Intocmirea documentatiei de ofertare
 • Expertiza si consultanta in cadrul litigiilor privind achizitiile publice (ANRMAP, instante de judecata)