ECONOMIST

Candidatul ideal

 • nivel de inteligenţă generală peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză, memorie dezvoltată, capacitate de a selecta si retine informatii, judecata logica, rapida si obiectiva);
 • energic, adaptabil, echilibrat;
 • capacitate crescută de inţelegere a mesajelor (verbale, scrise);
 • capacitate crescută de comunicare orală şi scrisă;
 • capacitate de a lucra atât individual cât şi în echipă;
 • capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate, integrare în colectiv);
 • integritate profesională;
 • cunoştinţe profesionale actualizate la zi;
 • aplicarea corectă şi eficientă a cunoştinţelor;
 • organizarea eficientă a propriei activităţi;
 • vorbitor de limba engleza;
 • absolvent de studii superioare (finante- contabilitate), liceul economic constituie un avantaj;
 • membru CECCAR (stagiar) sau expert contabil (constituie un avantaj);
 • disponibilitate pentru deplasari

Descrierea jobului

1. Contabilitatea in partida dubla

 • inregistrari contabile pana la nivel de balanta;
 • tine legătura cu clienţii şi furnizorii interni, în ceea ce priveşte atribuţiile ce-i revin;
 • intocmeşte, contabilizează şi verifică lunar facturile fiscale emise;
 • introduce şi verifică în programul de contabilitate înregistrările documentelor financiar-contabile;
 • contabilizează şi înregistrează în programul de contabilitate documentele justificative primite de la clienţii pe care îi care în portofoliu;
 • tine evidenţa, întocmeşte şi introduce notele contabile pentru venituri/ cheltuieli în avans;
 • tine evidenţa, întocmeşte şi inroduce notele contabile pentru amortizări;
 • intocmeşte lista obiectelor de inventar date în folosinţă, precum şi lista obiectelor de inventar aflate în stoc;
 • intocmeşte şi verifică registrul de mijloace fixe şi fişa mijlocului fix, pentru mijloacele fixe aflate/ intrate în gestiune.
 • intocmeşte o situaţie în Excel a facturilor primite de la furnizori- Jurnalul de cumpărări, şi a facturilor/ bonurile fiscale emise către clienţi- Jurnal de vânzări;
 • intocmeşte lunar/ trimestrial decontul de TVA pe baza jurnalelor şi declaraţia privind obligaţiile către bugetul de stat;
 • intocmeşte componenţe ale soldurilor conturilor şi efectuează reglări pe baza acestora;

2. Tine evienţa contabilitãţii în partidã simplã pentru persoanele fizice care au calitatea de contribuabil:

 • inregistrarea în „Registrul Jurnal de încasari şi plãţi” a încasãrilor şi plãţilor aferente, tranzacţii efectuate în numerar şi prin bancã;
 • intocmirea contabilitãţii primare (completarea jurnalului de vânzãri, a jurnalului de cumpãrãri, a dispoziţiilor de platã/ încasare, listarea şi verificarea „Fişelor pentru Operaţiuni Diverse”, a Jurnalelor privind operaţiuni diverse pentru venituri şi cheltuieli etc).
Dacă doriţi să vă alăturaţi echipei Ceauşescu & Partners, ne puteţi trimite CV-ul dumneavoastră utilizând formularul de contact de mai jos. Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

  Nume (obligatoriu)

  Email (obligatoriu)

  Subiect (obligatoriu)

  Mesaj (Scrisoare de intentie)

  Ataseaza CV

  [recaptcha]